COLABORA NO PROGRAMA

URBANISMO E VIVENDA

 • Aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).
 • Inflexibilidade coas irregularidades urbanísticas.
 • Plans de inversións para melloras nos barrios.
 • Estudar e procurar a construción dun parking subterráneo na zona do Corgo.
 • Implantación das empresas nun polígono industrial onde as condicións sanitarias e ambientais estean controladas e vixiadas constantemente.  
 • Creación e posta en marcha da Empresa Municipal de Vivenda e Solo.
 • Posta en funcionamento dunha Bolsa de Aluguer que xestione a oferta e a demanda de vivenda en réxime de arrendamento.
 • Plan de rehabilitación de vivendas usadas, con fondos europeos e/ou rexionais, co obxecto de mellorar o parque de vivendas e reorientar o emprego da construción.
 • Oposición radical aos desafiuzamentos, ofrecendo toda a axuda a posibles casos que xurdan no pobo.
 • Buscar posibilidade de convenios entre Xunta, Concello e propietarios de vivendas en situación de deterioro ou ruinosas para a rehabilitación e utilización como vivendas sociais, casas de acollida, albergues ou zonas de ocio, xuvenil ou cultural.
 • Traballar na viabilidade dun Plan integral en Peralto, para a rehabilitación de vivendas deshabitadas, encamiñado a fomentar a implantación dunha zona comercial artesán.

Ningún comentario:

Publicar un comentario