COLABORA NO PROGRAMA

CULTURA, PATRIMONIO E LINGUA

 • Poñer en marcha o Consello Local da Cultura que teña entre as súas función a elaboración dun Plan Municipal de Cultura de maneira participativa.
 • Planificar a adecuada difusión das actividades culturais.
 • Mellorar paulatinamente as subvención municipais ás asociacións culturais.
 • Dinamización das instalacións culturais (actividades, mellores horarios,...) e mellora dos medios materiais que o concello facilita ás asociacións culturais (palcos, equipo de son...).
 • Dinamizar e impulsar o Entroido grovense. Mellorar as diferentes actividades desenroladas neses días (xoves Compadres e Comadres e outras ceas, Festival de Comparsas, Festivais Infantís, Desfile do Martes, Entroido de San Vicente, Enterro da Sardiña, Queima do Vimbio...).
 • Promover e apoiar economicamente os intercambios culturais nacionais, estatais e internacionais entre asociacións.
 • Impulsar anualmente unha semana/mes cultural (actividades, concertos, monólogos, cine, xogos...) implicando a todas as asociacións do Grove a desenrolar en diferentes rúas e barrios.
 • Organizar/promover feiras de Culturas e artesanías; nacional, estatal, internacional.
 • Promover e potenciar as festas tradicionais galegas; Festa dos Maios, Samaín, Magosto...
 • Organizar charlas coloquio de diferentes temáticas.
 • Potenciar o Premio de Novela Curta Manuel Lueiro Rey, impulsar a súa figura e traballar para lograr que se lle dedique o Día das Letras Galegas.
 • Organizar certames de narrativa e poesía en galego para novos autores e promover encontros de escritores e poetas en galego.
 • Dotar ás bibliotecas con todas as publicacións referentes a O Grove así como publicacións de escritores ou editoriais locais e adecuar os horarios ás necesidades dos usuarios (estudantes).
 • Incluír O Grove dentro da rede de feiras do libro da Xunta de Galicia e promover, así mesmo,  feiras de libros de segunda man.
 • Impulsar a creación de clubs de lectura en galego.
 • Potenciar o Premio Ernesto Goday de pintura e impulsar novos certames de pintura.
 • Impulsar a pintura ao aire libre e o arte mural.
 • Apoio á creación artística local, mediante subvencións, premios, publicacións,...
 • Creación e promoción dunha ruta escultórica.
 • Promover certames de teatro afeccionado e teatro na rúa exclusivamente en galego.
 • Habilitar espazos municipais para o ensaio de grupos e bandas musicais do concello.
 • Promover foliadas de música tradicional.
 • Impulsar ciclos de cineforum e cine en galego na rúa.
 • Recuperación e potenciación do patrimonio etnográfico do Grove.
 • Estimular traballos de investigación sobre historia, toponimia, etnografía e léxicos do Grove.
 • Promover e potenciar os encontros e regatas de dornas.
 • Impulsar e promover campionatos de xogos tradicionais e populares.
 • Plan de recuperación e potenciación dos muíños.
 • Musealización do Adro Vello.
 • Compromiso firme e real na defensa e promoción da lingua galega.
* Potenciar e impulsar o uso da lingua galega con campañas efectivas
* Promover o uso do galego dende a infancia, a educación en galego.
* Impulsar un programa de axudas/subvencións á colectivos e asociacións que promovan e usen o galego na súas actividades, actuacións...
* Promover o programa “21 días en galego e+” nas escolas e institutos.
* Impulsar concursos en galego para cativas/os e mocidade.
* Promover autores e artistas locais e galegos que fomenten e divulguen o uso da lingua.

Ningún comentario:

Publicar un comentario