COLABORA NO PROGRAMA

SEGURIDADE E EMERXENCIAS

SEGURIDADE VIARIA
  • Plan de mobilidade urbana sostible (PMUS), que mellore o tránsito no concello, sobre todo no casco urbano. Elaboración participativa coas achegas dos diferentes actores sociais (Servizos de seguridade, emerxencias, técnicos de mobilidade,...) e a cidadanía.
* Potenciar a mobilidade peonil e o uso dos medios non motorizados (bicicletas, patins, patinetes...) coa implantación de rúas peonís, carrís bici...
* Medidas para camiñar cara un concello 100% accesible.
* Medidas de calmado do tráfico (implantación de pasos elevados, semáforos...)
* Mellorar a seguridade dos peóns (elevar os pasos, colocar bolardos para evitar que aparquen coches,...)
* Reordenación e delimitación dos aparcadoiros e habilitación de novas prazas de estacionamento libres e gratuítas. Procurar bolsas de aparcamento a través de aluguer de fincas, solares e parcelas ou convenios de cesión cos propietarios das mesmas.
  • Poñer en funcionamento o servizo de guindastre municipal.
  • Control rigoroso do ruído producido polo tráfico, en especial polas motocicletas.
  • Regularización mediante ordenanza do uso dos patinetes eléctricos.
  • Continuar cos cursos de educación viaria nos centros educativos.
  • Promover charlas periódicas á veciñanza sobre seguridade viaria.

SEGURIDADE CIDADÁ E EMERXENCIAS
  • Recuperar o servizo 24 horas da Policía Local.
  • Dotar á Policía Local e Emerxencias do persoal, medios e recursos precisos.
  • Traballar cara un servizo coordinado da Policía Local e Emerxencias.
  • Crear unha mesa de Seguridade Cidadá na que participen Concello, Policía Local, Garda Civil, Emerxencias ,... na que se analicen e busquen solucións a problemas de seguridade, se coordinen actuacións en eventos multitudinarios...

Ningún comentario:

Publicar un comentario