COLABORA NO PROGRAMA

martes, 21 de maio de 2019

¿Dónde debe ser el puerto deportivo de O Grove?

O xornal La Voz de Galicia publicou hoxe un artigo co posicionamento dos partidos que nos presentamos ás eleccións locais 2019 en relación a unha construcción que consideramos non prioritaria, o Porto Deportivo.

Podes ler o artigo completo premendo na imaxe

PORTO DEPORTIVO

Lonxe de falar de Portos Deportivos, dende Esquerda Unida consideramos esencial solucionar os problemas reais dos nosos portos pesqueiros. 

Unha das demandas que si teñen feito efectiva por parte dos usuarios é a reordenación do Porto do Grove e a dotación das medidas de seguridade precisas para o desenrolo da actividade portuaria. O dique de abrigo do Porto de Meloxo é outra das demandas que leva anos paralizada e que precisa de solucións así como o desenvolvemento do seu plan de usos portuarios. Estas medidas deben ser levadas a cabo coa implicación e o consenso dos sectores afectados. No caso do Porto de Meloxo, unha das cuestións que preocupa na confraría é a repercusión que poida ocasionar no banco de marisqueo próximo, pero Portos de Galicia, no lugar de reunir ás partes e procurar un proxecto que sexa viable e non prexudique a ninguén, busca o enfrontamento para atrasar a súa inversión na zona.

Estas son demandas reais, das que dende Esquerda Unida temos coñecemento. O porto deportivo é unha instalación que hai anos contaba cun auxe que a día de hoxe non sabemos si segue sendo real e si os sectores implicados están de acordo. Antes de propoñer unha ubicación, é preciso coñecer a demanda deste tipo de atraques na Ría de Arousa. Entendemos que ante a falta de propostas reais algúns partidos, co propósito de ofrecer algo, rescaten un proxecto que ía ligado a un cambio de situación do actual porto pesqueiro e que, ata onde nós sabemos, contaba con informes negativos en relación ao impacto medioambiental. 

Polo cal dende Esquerda Unida non vamos pronunciarnos a favor ou en contra dun Porto Deportivo, que entendemos non está suscitando unha demanda, ata contar co sentir de todos os sectores implicados no mesmo. É preciso abordar este tema dun xeito amplo e non reducionista. 

Unha das demandas que si teñen feito efectiva por parte dos usuarios é a reordenación do Porto do Grove na que se dea cabida a toda a flota pesqueira, bateeira, embarcacións tradicionais, barcos de pasaxe... e se dote das medidas de seguridade precisas para o desenrolo da actividade portuaria.

Por iso, no programa electoral co que nos presentamos a estas eleccións municipais están incluídas estas medidas, que responden ás demandas reais do sector e que son medidas realizables.

Ningún comentario:

Publicar un comentario