COLABORA NO PROGRAMA

DEPORTE, OCIO E TEMPO LIBRE

 • Procurar a construción dunhas salas polivalentes de xestión pública.
 • Revisar o regulamento do Consello Local do Deporte na procura dun modelo máis participativo, onde todas as entidades deportivas teñan voz e voto.
 • Potenciar a Gala do Deporte Meco, converténdoa nun verdadeiro recoñecemento ao deportistas e clubs deportivos do Grove.
 • Plan de mellora e mantemento das instalacións municipais, procurando como obxectivo principal a sustentabilidade enerxética. Revisión e adecuación do regulamento de uso destas instalacións.
 • Realización de programacións deportivas diversas nos colexios, a través de Convenios entre a Consellería, Concello e as ANPAS
 • Apoio e fomento da práctica deportiva escolar, poñendo as instalacións municipais a disposición dos centros educativos.
 • Promover un evento multideportivo anual aberto á cidadanía en colaboración con todas as entidades deportivas para dar a coñecer as diferentes modalidades deportivas existentes na localidade, sobre todo dos chamados “deportes minoritarios”.
 • Potenciar e colaborar nas carreiras populares e benéficas que se organicen.
 • Fomentar e potenciar a utilización dos espazos públicos ao aire libre para a práctica deportiva, así como a creación de novas rutas e sendeiros.
 • Promover campañas encamiñadas ao fomento do xogo limpo, a non violencia e a tolerancia a todos os niveis entre clubs e asociacións deportivas.
 • Fomentar actividades deportivas nas praias (voley, fútbol, gaélico, balonmán...) implicando aos clubs deportivos.
 • Apoio e fomento do deporte adaptado e inclusivo.

Ningún comentario:

Publicar un comentario