COLABORA NO PROGRAMA

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

  • Crear e potenciar a Concellería de Participación Cidadá que teña como obxectivos:
* A elaboración e posta en marcha dun Plan Municipal de Participación Cidadá.
* A elaboración dun regulamento de Información e Participación Cidadá.
* A modificación do Regulamento Orgánico do Concello para regular o desenrolo das sesións plenarias e permitir a participación da veciñanza.
* A creación da Escola de Participación Cidadá.
* O establecemento dun modelo de mediación veciñal co fin de resolver de forma negociada os conflitos derivados da participación.
* Creación, fomento, difusión e potenciación dos foros  temáticos con participación.
Traballar cara uns orzamentos participativos.
  • Fomentar a creación/recuperación das asociacións veciñais nos diferentes barrios, poñendo dende o Concello os mecanismos precisos de axuda.
  • Impulsar a realización de asembleas, consultas e referendos locais sobre temas de importancia para o pobo, como unha maneira de participación directa da veciñanza.
  • Habilitar un Buzón Cidadá.
  • Debate anual no pleno do Concello sobre o “Estado do Municipio”, con ampla difusión e participación cidadá, co obxecto de que haxa quendas de réplica e contrarréplica, converténdose nun verdadeiro debate

1 comentario:

  1. This may in the end lead to producing optimal rising environments and better crop varieties. Hasbro lately introduced a partnership with 3D Systems, the corporate that first commercialized 3D printing, to Goggles develop and commercialize 3D printers later this yr for children’s toys and video games. Hasbro has a spread of children’s franchises could be|that may be|which could be} featured for 3D printing, together with My Little Pony, Playskool, and Sesame Street. A rising variety of revolutionary companies are experimenting with 3D printers, propelling the know-how nearer to the mainstream market. Shorter Assembly Lines - 3D printing permits products to be assembled in a single stage, decreasing the necessity for meeting levels. This will reduce the scale of manufacturing amenities, and help them to run extra efficiently.

    ResponderEliminar