COLABORA NO PROGRAMA

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

  • Crear e potenciar a Concellería de Participación Cidadá que teña como obxectivos:
* A elaboración e posta en marcha dun Plan Municipal de Participación Cidadá.
* A elaboración dun regulamento de Información e Participación Cidadá.
* A modificación do Regulamento Orgánico do Concello para regular o desenrolo das sesións plenarias e permitir a participación da veciñanza.
* A creación da Escola de Participación Cidadá.
* O establecemento dun modelo de mediación veciñal co fin de resolver de forma negociada os conflitos derivados da participación.
* Creación, fomento, difusión e potenciación dos foros  temáticos con participación.
Traballar cara uns orzamentos participativos.
  • Fomentar a creación/recuperación das asociacións veciñais nos diferentes barrios, poñendo dende o Concello os mecanismos precisos de axuda.
  • Impulsar a realización de asembleas, consultas e referendos locais sobre temas de importancia para o pobo, como unha maneira de participación directa da veciñanza.
  • Habilitar un Buzón Cidadá.
  • Debate anual no pleno do Concello sobre o “Estado do Municipio”, con ampla difusión e participación cidadá, co obxecto de que haxa quendas de réplica e contrarréplica, converténdose nun verdadeiro debate

Ningún comentario:

Publicar un comentario