COLABORA NO PROGRAMA

OBRAS E SERVIZOS

  • Por en marcha un plan anual de asfaltado de rúas e estradas.
  • Plan de reparación da rede de abastecemento de augas e de saneamento.
  • Promover un plan de rehabilitación e mellora enerxética.
  • Arranxo e adecuación da explanada do Corgo, converténdoa nunha zona de recreo, lúdica e medio ambiental.
  • Instalación de WC públicos nas zonas máis concorridas. 

Ningún comentario:

Publicar un comentario