COLABORA NO PROGRAMA

OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DEPUTACIÓN, XUNTA, ESTADO
  • Reclamar a Portos de Galicia a desafección dos terreos do Corgo.
  • Reclamar a Costas do Estado a cesión dos terreos de Rons e Confín.
  • Reclamar ao Ministerio de Defensa os terreos da Batería de San Vicente.
  • Reclamar á Xunta de Galicia a reparación do firme da rúa Luís A. Mestre.
  • Reclamar á Xunta de Galicia o pintado de dous pasos de peóns nos dous estremos da Ponte da Toxa.
  • Reclamar á Deputación de Pontevedra a construción dunha senda peonil entre Campos e Reboredo.
  • Reclamar á Xunta de Galicia a construción dun novo Centro de Saúde.
  • Estudar, mediante enquisas, a necesidade real de dotar a o Grove cunha piscina municipal e no seu caso solicitar á Xunta de Galicia a construción da mesma.
  • Reclamar á Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra o mantemento e limpeza continua das súas estradas.

Ningún comentario:

Publicar un comentario